martes, 23 de julio de 2013

Truth #126

When you do good nobody remebers,
When you do bad nobody forgets...

No hay comentarios:

Publicar un comentario